Czym jest katabolizm?

Katabolizm jest przede wszystkim szkodliwy dla osób, które pracują nad poprawą kompozycji swojej sylwetki. Warto wiedzieć, że proces rozpadu białek mięśniowych może mieć różne podłoże, jednak istnieją sposoby na ochronę przed tym zjawiskiem. W celu zmniejszenia negatywnego oddziaływania katabolizmu na organizm powinno się najpierw zapoznać się z mechanizmem jego działania.

Na czym polega katabolizm?

Trzeba zdawać sobie sprawę, że występują dwa istotne kierunki przemian metabolicznych: katabolizm i anabolizm, które zachodzą w organizmie, warto wiedzieć, że są one od siebie uzależnione. Do procesów katabolicznych należy zaliczyć reakcje chemiczne, w trakcie których następuje rozpad cząsteczek organicznych: białek, węglowodanów i tłuszczów. Zachowanie homeostazy wewnątrzustrojowej uzależnione jest od równowagi między procesami katabolicznymi i anabolicznymi. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że w krytycznych warunkach fizjologicznych równowaga ta może zostać zaburzona. Przewaga procesów katabolicznych w ustroju spowodowana jest m.in niedospaniem, przetrenowaniem, niedożywieniem organizmu, a także wyczerpaniem.

Przyczyny katabolizmu

Zbyt niska podaż energii w diecie – Sam deficyt kaloryczny nie jest sam w sobie silnym stresem dla organizmu, ale odbija się negatywnie na formie sportowej oraz samopoczuciu. Niedobór energii powoduje, że organizm zaczyna pobierać, a także zużywać w procesach energetycznych aminokwasy, które pochodzą z mięśni, a nie z pożywienia, co efektywnie może wpłynąć na  nasilenie przemian katabolicznych, które zachodzą w ustroju.

Każdy organizm w toku ewolucji wypracował sobie pewne mechanizmy obronne, które umożliwiają mu przetrwać nawet w warunkach bardzo niskiej dostępności pokarmu. Wtedy procesy przemiany materii spowalniają, przechodząc w tzw. „tryb oszczędny”.

Spowodowane jest to przede wszystkim zaburzeniem metabolizmu hormonów tarczycy, zmniejszeniem wydzielania androgenów, wzrostem wydzielania kortyzolu, a także spadkiem poziomu leptyny. Jeżeli dieta jest zbyt niskokaloryczna może bardzo skutecznie utrudnić redukcję tłuszczu zapasowego, co powoduje nasilenie procesów katabolicznych.

Niedobór snu – nawet najmniejsze niedobory snu mogą mieć wpływ na upośledzenie wielu układów, a także narządów w organizmie. Z kolei długotrwałe niedosypianie może mieć wpływ na  nadmierną sekrecję kortyzolu, zaburzenia równowagi hormonalnej, ograniczenie produkcji hormonu wzrostu niezwykle koniecznego do procesów regeneracji mięśni, a także odbudowy zasobów energetycznych w ustroju. Wszystko powoduje, że niedobór snu jest dominującym czynnikiem nasilenia katabolizmu, co zdecydowanie utrudnia jakąkolwiek pracę nad kompozycją sylwetki. Jeżeli kortyzol jest zbyt długo utrzymywany na wysokim poziomie prowadzi do degeneracji tkanek mięśniowych