Tłumaczenia medyczne – sprzęt medyczny

Tłumaczenia medyczne wymagają dużej wiedzy merytorycznej oraz zachowania ostrożności i rzetelności. Powinny być wykonywane przez osoby doświadczone i umiejętnie władające obcym językiem.

Tłumaczenia instrukcji obsługi narzędzi oraz przyrządów medycznych są bardzo istotne, dzięki nim można sprawnie wykonywać operacje oraz leczenie pacjentów. Rozwój przemysłu powoduje powstawanie coraz to nowocześniejszych produktów oraz sprzętów pomocnych przy leczeniu różnych dolegliwości z rozmaitych branż medycznych. Przykładowo innowacyjny sprzęt dentystyczny pojawiający się na rynku zagranicznym posiada instrukcję obsługi napisaną w obcym języku. Osoby z innych państw chcące wprowadzić tego typu urządzenie do swoich gabinetów lekarskich musza zapoznać się z instrukcją działania sprzętu i uzyskać więcej niezbędnych informacji.

W takim wypadku należy zwrócić się do biura tłumaczeń zajmującego się tłumaczeniem instrukcji obsługi urządzeń medycznych. Wyroby medyczne to głównie: narzędzia, aparaty, sprzęty, przyrządy oraz inne pomocne artykuły. Mają na celu diagnozę stanu zdrowia pacjenta, jego monitorowanie oraz leczenie.

Tłumaczenia medyczne instrukcji i wyrobów medycznych

Tłumaczenia medyczne nowych urządzeń oraz narzędzi określają jak używać i stosować sprzęty oraz produkty. W wyniku rozwoju przemysłu medycznego najczęściej tłumaczone są:

  • instrukcje obsługi
  • katalogi produktów
  • oprogramowania komputerowe

Instrukcje obsługi są dołączane do nowych produktów i leków, mają na celu poinformowanie pacjenta o podstawowych informacjach wynikających ze stosowania danego lekarstwa/ produktu. Dostarczają miedzy innymi dane takie jak: stosowanie, przeciwwskazanie, skład i inne informacje.

Instrukcje obsługi można znaleźć także przy każdym sprzęcie lub narzędziu medycznym. Instrukcje dołączane są do aparatów rentgenowskich, rezonansów magnetycznych, respiratorów, mammografów i innych maszyn.

Katalogi produktów są tworzone w celu zbudowania pewnej listy sprzętów i artykułów medycznych. Zawierają dane o właściwościach, specyfikacji, dokumenty podstawowe oraz dokładne opisy poszczególnych produktów. Osoba zainteresowana zakupem odpowiedniego artykułu może zgłosić się do producenta i skorzystać z katalogu produktów. Wówczas może obejrzeć wszystkie dostępne produkty, poczytać o nich i porównać chociażby ich właściwości lub ceny.

Oprogramowanie komputerowe to systemy, na których opiera się działanie innowacyjnych sprzętów lub aparatur. Skomplikowane maszyny często wymagają wcześniejszego zapoznania się z oprogramowaniem, na którym bazują. Nowoczesna technologia umożliwia precyzowanie wyników badań oraz szybsze i nieomylne zdiagnozowanie danego schorzenia. Często maszyny posiadające specjalistyczne oprogramowania ukazują wyniki badań i same proponują odpowiednią metodę leczenia.