Okulista, czyli piastun naszych oczu

Wzrok to jeden z najważniejszych zmysłów, dzięki któremu odbieramy znaczną ilość informacji ze świata. Obserwujemy zjawiska, oceniamy odległości, dostrzegamy ruch i nie tylko. To bardzo istotny zmysł w naszym życiu, dlatego należy właściwie dbać o narząd wzorku, czyli oczy. W razie pojawienia się problemów ze wzrokiem jak najszybciej powinniśmy udać się do okulisty.

Kim jest okulista?

Zawód okulisty powstał dzięki dziedzinie nauk medycznych znanych od wielu lat – okulistyki. W starożytnym Egipcie korzystano z pierwszych soczewek okularów tworzonych z przezroczystych kryształów.

Obecnie okulista zajmuje się korygowaniem wad wzroku oraz leczeniem oczu. Dziedzina okulistyki stale się rozszerza i współcześnie wykonuje się nawet transplantacje niektórych części oka. Zaawansowanie techniczne pozwala na przeprowadzanie przeszczepów części rogówki i nie tylko.

Kto może zostać okulistą?

Okulistą może zostać każda osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie, umiejętności oraz odznaczająca się predyspozycjami takimi jak:

 • odpowiedzialność
 • spokój
 • cierpliwość
 • zrozumienie
 • chęć niesienia pomocy

Okulista musi posiadać dyplom ukończenia studiów medycznych z adekwatnej specjalności. Okulistami najczęściej zostają osoby lubiące uczyć się, wnikać i badać nowe rozwiązania medyczne oraz preferujące nauki przyrodnicze.

Okulistą może zostać osoba po 6 letnich studiach medycznych z specjalnością okulistyka. Posiadająca odbytą specjalizację oraz staż w dziedzinie okulistki. Specjalizacja i staż na okulistyce trwa 5 lat i nie dłużej niż 7,5 roku. Staż oraz specjalizacja najczęściej odbywa się w szpitalu i obejmuje zajęcia praktyczne oraz teoretyczne.

Praca okulisty

Okulista może pracować w samodzielnie prowadzonym gabinecie prywatnym, jeśli posiada własną praktykę lekarską. Innymi miejscem pracy jest etat w przychodni publicznej lub specjalistycznej, szpitalu albo na uniwersytecie medycznym, jako pracownik naukowy. Wielu okulistów pracuje w kilku miejscach jednocześnie np. łączą pracę naukową z etatem w szpitalu.

Do głównych obowiązków pełnionych przez okulistę należą:

 • badanie oraz diagnostyka rozpoznania i oceny stanu zdrowia wzroku pacjenta
 • kierowanie chorych na dalsze badania
 • wykonywanie diagnostycznych prób czynnościowych (układ naczyniowy i narząd wzroku)
 • utrzymanie dobrego kontaktu z pacjentem oraz jego rodziną
 • leczenie zachowawcze i chirurgiczne (zaćma, jaskra oraz inne wady i urazy)
 • pobieranie oraz badanie materiału biologicznego ( badania histologiczne, bakteriologiczne, biochemiczne)
 • ocena wyników badań (USG, scyntygraficznych, radiologicznych i NMR)
 • korygowanie wad wzroku i wypis recepty na odpowiednie szkła korekcyjne
 • kierowanie na rehabilitacje osób po przeszłych zabiegach chirurgicznych
 • przygotowywanie opinii lekarskiej oraz prowadzenie dokumentacji lekarskiej (historii choroby, recept, książki operacyjnej i inne)
 • w trudnych przypadkach konsultacje z innymi okulistami i opotometrystami

Okulista rozpatruje schorzenia oraz zajmuje się leczeniem chorób i wad narządu wzroku. Bada pacjentów, przepisuje im odpowiednie leki oraz udziela porady lekarskie. Okuliści przeprowadzają również operacje wzroku.